ปิดเพลงปัจจุบัน: กำลังโหลด...
กรุณาใช้คำพูดสุภาพ ให้เกียติ PJ .ด้วยนะครับ ไม่พูดลบหลู่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขอเพลง ขอทางกล่อง Request Music
วิทยุออนไลน์ นี้ จัดทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบการส่งสัญญาณในรูปแบบ Low Band width Broadcasting โดยใช้เทคโนโลยี Audio Streaming ซึ่งมิได้มีการ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง หรือ เผยแพร่เพลง ด้วยวิธีการดาวน์โหลด... โดยยึดหลักตามประมวลกฎหมาย พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ทางทีมงานผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนา ในการสนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแต่อย่างใด เพลงทุกเพลงที่เปิด ในแต่ละสถานี ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายเพลงนั้นๆ
ทีมงานผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ เป็นนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
Web เพื่อนบ้าน

Gz-banner Gnv3 S2
สถานีเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง สถานีเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง สถานีเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง สถานีเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง
Copyright (c) 2008 - 2013 LoveMusic2u.com All rights reserved PageRank Checking Icon traceroute ping
This site is best viewed with internet explorer 5.0 or higher, Resolution 1024x768 Design By POTDESIGN
Tel.083-899-9175 E-Mail: mailto:lovemusic2u[at]hotmail.com